This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Om prosjektet 2017-01-25T00:34:59+00:00

Et utviklingsprosjekt

«Hvakanhjelpe.no» er en nettside med forbrukerrettet informasjon om ulike løsninger og hjelpemidler for personer som ønsker en mer selvstendig livs- og bosituasjon. Nettsiden er en del av et prosjekt der målsettingen er å nå ut til publikum med lett forståelig informasjon om hvordan man kan ta i bruk hverdags- og velferdsteknologi.

Prosjektet har fått tilskudd av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og gjennomføres av Senter for fagutvikling og forskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Oslo kommune (SFF). SFF er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon, og skal bidra til å utvikle og styrke byens helse- og omsorgstjenester. Senteret er organisert under Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Om Almas hus

Kunnskapstjenesten Almas hus er en del av SFF og viser hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med kognitiv svikt eller demens, enten man bor i eget hjem eller på institusjon. En viktig del av Almas hus er en visningsleilighet der ulike produkter og hjelpemidler er satt opp slik at brukere kan teste de. Flere av produktene fra visningsleiligheten omtales her på hvakanhjelpe.no, men det presiseres at det er brukerens behov som avgjør om et produkt er den rette løsningen eller ikke. Produktomtale på hvakanhjelpe.no må derfor ikke anses som en generell godkjenning av produktene, men kun som en presentasjon av mulige løsninger.

Les mer om Senter for fagutvikling og forskning på Oslo kommunes nettsider. 

Les mer om Almas hus på Oslo kommunes nettsider.

Almas hus i media

Video

Vi vil gjerne vite hva du synes om sidene. Er det noe du vil ha mer eller mindre av eller noe du savner på sidene?

Kontakt oss