This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Teknologi og hjelpemidler(1:3): Hva er behovet?

Illustrasjon som viser at man finner løsningen etter å ha gått igjennom labyrint

Er motivasjonen der for å ta produktet i bruk? Dette og andre viktige problemstillinger å ta hensyn til kan du lese mer om i første del av serien teknologi og hjelpemidler.

Dette er en guide som er utviklet for helsepersonell som skal implementere teknologi hos hjemmeboende brukere. Pårørende kan også ha nytte av å lese dokumentet før man anskaffer teknologi. Teksten er utarbeidet i samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten.

Behovet som teknologien skal møte

Demnes fører til kognitiv svikt som kan gjøre det vanskelige å gjennomføre daglige gjøremål. [1].  Personer med demens opplever ofte vanskeligheter med å bruke tradisjonell teknologi [2, 3] som for eksempel:

 • alarm klokker
 • telefon/ mobil
 • komfyr
 • mikro
 • trygghetsalarm
 • minibank
 • fjernkontroll [4-6]

Personer med demens har derfor behov for er tilrettelagt teknologi som møter deres behov slik at de opplever økt selvstendighet. [7] [1]. For å velge riktig teknologi er det viktig å kartlegge funksjonstap. Ergoterapeuten i kommunen har godt kjennskap til kartlegging av funksjonstap og brukerbehov knyttet til bruk av teknologiske hjelpemidler, og kan veilede i prosessen med å finne riktig løsning/produkt [8]

Valg av teknologi

Teknologi må velges ut fra behov som har fremkommet gjennom kartlegging av brukeren [9, 10]. Produktet må individuelt tilpasses ut fra de behovene og ressursene personen har. Det er først når hjelpemiddelet dekker et behov det oppleves som nyttig [11].

Før man velger et teknologisk hjelpemiddel bør man vurdere følgende, knyttet til produktet:

 • Er produktet brukervennlig?
 • Fungerer det som det skal?
 • Er det behov for internett, strøm uttak, etc. i forbindelse med installering av produktet?
 • Er det behov for å tilpasse produktet ytterligere for å møte behovene til personen og pårørende?
 • Er dette et produkt som krever oppfølging av pårørende eller hjemmetjenesten?
  • Er behov for videre varsling?
  • Må produktet lades jevnlig?
  • Hvis produktet krever oppfølging må dette organiseres som en tjeneste rundt tiltaket, og det må eventuelt opprettes et samarbeid med kommunen.

Dette er første av i alt 3 poster i serien teknologi og hjelpemidler.

 1. Alwin, J., J. Persson, and B. Krevers, Perception and significance of an assistive technology intervention – the perspectives of relatives of persons with dementia. Disabil Rehabil, 2013. 35(18): p. 1519-26.
 2. Ryd, C., et al., Associations between performance of activities of daily living and everyday technology use among older adults with mild stage Alzheimer’s disease or mild cognitive impairment. Scand J Occup Ther, 2015. 22(1): p. 33-42.
 3. Malinowsky, C., et al., Ability to manage everyday technology: a comparison of persons with dementia or mild cognitive impairment and older adults without cognitive impairment. Disabil Rehabil Assist Technol, 2010. 5(6): p. 462-9.
 4. Arntzen, C., T. Holthe, and R. Jentoft, Tracing the successful incorporation of assistive technology into everyday life for younger people with dementia and family carers. Dementia (London), 2016. 15(4): p. 646-62.
 5. Tretteteig, S., Demensboka : Lærebok for helse- og omsorgspersonell. 2016, Tønsberg: Forlaget Aldring og helse. 512.
 6. Rosenberg, L. and L. Nygård, Persons with dementia become users of assistive technology: A study of the process. Dementia, 2012. 11(2): p. 135-154.
 7. Kerssens, C., et al., Personalized technology to support older adults with and without cognitive impairment living at home. Am J Alzheimers Dis Other Demen, 2015. 30(1): p. 85-97.
 8. Holthe, T., Velferdsteknologi og kognitive hjelpemilder til personer med demens. 2016: Aldring og Helse (under publisering).
 9. Holthe, T., Kunsten å skynde seg sakte… : formidling av kognitive hjelpemidler til personer med demens. 2013, Tønsberg: Forlaget Aldring og helse. 63.
 10. Lindqvist, E., T.J. Larsson, and L. Borell, Experienced usability of assistive technology for cognitive support with respect to user goals. NeuroRehabilitation, 2015. 36(1): p. 135-49.
 11. Holthe, T., Velferdsteknologi og hjelpemilder in Demensboka, Lærebok for helse- og omsorgspersonell S. Tretteteig, Editor. 2016: Tønsberg.
 12. Hedman, A., et al., Patterns of functioning in older adults with mild cognitive impairment: a two-year study focusing on everyday technology use. Aging Ment Health, 2013. 17(6): p. 679-88.
 13. Holthe, T., et al., Enklere hverdag med velferdsteknologi. 2014, Oslo: MEDLEX Norsk Helseinformasjon. 80.
 14. Gibson, G., et al., The everyday use of assistive technology by people with dementia and their family carers: a qualitative study. BMC Geriatrics, 2015. 15(1): p. 1-10.
 15. Lindqvist, E., L. Nygard, and L. Borell, Significant junctures on the way towards becoming a user of assistive technology in Alzheimer’s disease. Scand J Occup Ther, 2013. 20(5): p. 386-96.
Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste innen alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Aldring og helse bidrar med kompetanseoppbygging, kompetansespredning og veiledning.Besøk aldring og helse sin nettside på http://www.aldringoghelse.no/