This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Utfordringer med fjernkontrollen?

Bilde av dame som retter fjernkontroll mot tv uten signal

Å måtte håndtere flere fjernkontroller for å kunne se på TV kan være en utfordring. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på alternativer metoder for å betjene fjernsynet.

Det enkle er ofte det beste

Du kan rett og slett feste en teip bit over de knappene du ikke bruker på fjernkontrollen. Da unngår du å komme bort i knapper som leder deg inn i uforståelige menyer. Motsatt kan du synliggjøre de knappene du bruker mest ved å feste små gummiknotter på disse.

Få alt i en fjernkontroll

Alternativ 1

Kanskje har du allerede løsningen tilgjengelig? Undersøk om fjernkontrollen til din dekoder (signalboksen) også kan betjene TV-en din. Dersom det er mulig vil du få av-og-på-knapp, volum og kanalvalg i én og samme fjernkontroll. Slik gjør du det:

Få hjelp av andre til å sette opp innstillingene på fjernkontroller.

Finn ut modellbetegnelsen på din TV og ta kontakt med din TV leverandør.

Slik finner du modellbetegnelsen på internett: Søk for eksempel på «kabel tv leverandører», eller «programmere dekoder fjernkontroll».

Alternativ 2

Erstatt dekoderen din med et kort som settes direkte inn i TV-en. Du forholder deg da kun til fjernkontrollen til TV-en din.

Slik gjør du det: Finn ut om det er mulig å sette kanalkortet rett i TV-en. Du kan sjekke på internett om TV-en din støtter et slikt kort. Dersom den gjør det kan du kontakte din kabel-TV-leverandør for å bestille kortet.

Alternativ 3

Gå til innkjøp av det som kalles universal-fjernkontroll. Disse fjernkontrollene kan styre TV, dekoder, radio og andre elektroniske enheter i huset. Kontrollene finnes også i forenklede utgaver for de som ønsker dette. Med en universal-fjernkontroll trenger du kun å forholde deg til én kontroll.

Slik gjør du det: Få gjerne hjelp til å sette opp innstillingene på universal-fjernkontrollen. Det er også viktig å sjekke at kontrollen kan styre både din TV og dekoder.

For å lese mer om universal-fjernkontroller kan du søke på internett med emneord som for eksempel: Universal fjernkontroll, enkel universal fjernkontroll, fjernkontroll for svaksynte, easy universal remote control.

Spesialtilpasset fjernkontroll

Dersom du opplever problemer med å håndtere fjernkontroller fra vanlig handel kan du få hjelp av bydelen/kommunen til installasjon og bruk. Du kan søke om å få hjelp gratis, eller med egenandel fra hjelpemiddelsentralen.

Ta kontakt med søknadskontoret i din bydel. Alternativt finnes det private tilbydere dersom du ikke får støtte fra hjelpemiddelsentralen.

Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse

Se eksempler på enkle fjernkontroller i fanen Almas hjelpemidler og kategorien «Se på tv og høre musikk».

2016-12-16T00:12:22+00:00 Av |Nyheter|
Senter for fagutvikling og forskning i Oslo kommune er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon, og skal bidra til å utvikle og styrke byens helse- og omsorgstjenester. Vi leverer praksisnære kompetanse- og utviklingstilbud til ansatte i bydeler, helsehus, sykehjem og sykehus. Senteret ivaretar funksjonen som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo. Utviklingssenteret inngår i en nasjonal satsning, og det finnes utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Satsningen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet. Senteret er plassert i Sykehjemsetaten.