23.07.21

Varsling om brann

 

Dette systemet har mange funksjoner: Varsling blir utløst for eksempel når en Røykvarsler LIFE fanger opp røyk, en Telefonsender LIFE oppfatter at det ringer også hvis det ringer på døren. Det finnes også dørsensorer og matte i sengen som kan varsle hvis en person vil gå ut eller har forlatt sengen. Senderne varsler da trådløst til alle varslingsmottakere i boligen. Du kan ha så mange varslingsmottakere og sendere som du trenger for sikkerhet og dagligliv.

IRIS-L varsler alarmer med høy lyd, lysblink, tale og symboler. Ved brann kan den også melde hvor i boligen brannalarmen er utløst,  det er viktig hvis du har flere røykvarslere i huset. Den gir også beskjed om hvilken røykvarsler som trenger batteribytte.

IRIS har også en avansert nabovarslings-funksjon, som muliggjør brann- og innbruddsikkerhet mellom boenheter.

I tillegg til å fungere som en varslingsmottaker kan IRIS benyttes som talende klokke, vekkerklokke og nedtellingsur/timer