Tre korte filmer om hvordan lokalisering med GPS fungerer

Illustrasjon til bloggpost. Viser pil som finner riktig sted på kart.

GPS i langtidshjem – trygg på tur utendørs

GPS-lokalisering for personer med kognitiv svikt

Her er en liten film om GPS-lokalisering for personer med kognitiv svikt, laget av Helseetaten. Filmen ble publisert i november 2017.

GPS-lokalisering for personer med demens (som bor i eget hjem)

Unni Sohlman er en pensjonist bosatt i Oslo. Hun har en kognitiv svikt som gjør at hun kan gå seg bort når hun går tur. Ved hjelp av en GPS-sender kan hun få hjelp til å finne frem dersom hun skulle gå seg bort. I denne filmen viser Unni hvordan GSP-senderen fungerer.

GPS-løsningen er utviklet av SINTEF i samarbeid med Oslo kommune og Trygghetssentralen.

Filmen er delt fra Youtube.com med tillatelse fra deltakere i filmen, Bydel Bjerke og SINTEF. Filmen ble publisert i august 2017.

Les også: