Fysisk aktivitet

Hjelp til å komme i form på egenhånd og forebygge fall ?

Det er vist at fallforebyggende trening er det enkelttiltaket som har størst effekt for å redusere fall blant eldre.

Helsedirektoratet har anbefalinger om at eldre med nedsatt mobilitet bør utføre fallforebyggende øvelser minst tre ganger i uken. Men hvordan treningen skal utføres og hva man må ta hensyn til, er i liten grad kjent.

Forslag til trening:

  • BASIS finnes i både for deg som ønsker å trene selv hjemme og for ansatte eller personer som jobber ved landets treningssentre, aktivitetssentre og institusjoner for eldre – Hjemmetrening -fallforebygging

Det finnes også hjelpemidler, velferdsteknologi og Appèr med forslag til aktivitet og trening.

I listen under finner du et utvalg produkter hentet fra visningsleiligheten Almas hus.

Digitale treningsverktøy

Hvordan holde seg i form? Snakk med en fysioterapeut om tilrettelagt trening. Under finner du eksempler på digitale treningsverktøy.

Produktnavn og leverandører

Aktivitet som hjelpemiddel og spill

Digitale verktøy for underholdning, aktivitet og fellesskap

Her under er det tips til hjelpemidler og aktiviteter som kan gi meningsfulle øyeblikk, gode minner, skape aktivitet, glede, mestring og trygghet

Produktnavn og leverandør

Aktivitetsspill Tovertafel (Medema)

Interaktiv katt Else (Amajo)

Yetitablet (Vilmer)