Min livshistorie – Bli kjent med personens livshistorie, verdier, interesser og nettverk.

Min Livshistorie- bli kjent med personens livshistorie, verdier, interesser og nettverk

Dette er en samtaleguide for helse- og omsorgspersonell til bruk i samtaler med personer med demens eller kognitiv svikt. Kan der det oppleves hensiktsmessig, også brukes i samtaler med andre.