«Hvakanhjelpe.no» er en nettside med informasjon, tips og gode råd til ulike løsninger, hjelpemidler og velferdsteknologi for personer som ønsker en mer selvstendig livs- og bosituasjon. Hjelpemidlene på denne siden kan man se og prøve i Oslo kommunes visningsleilighet Almas hus.

Om Almas hus

Almas hus viser hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med kognitiv svikt eller demens, enten man bor i eget hjem eller på institusjon. I visningsleiligheten er det satt opp ulike produkter og hjelpemidler er satt opp slik at brukere kan teste de. De fleste av disse omtales her på hvakanhjelpe.no, men det presiseres at det er brukerens behov som avgjør om et produkt er den rette løsningen eller ikke. Produktomtale på hvakanhjelpe.no må derfor ikke anses som en generell godkjenning av produktene, men kun som en presentasjon av mulige løsninger.

Ønsker du å vite mer om Almas hus og hvordan du kommer i kontakt med oss kan du benytte lenken under. Er du leverandør eller forhandler og ønsker å vise et produkt kan du gjerne ta kontakt med oss.

Les mer om Almas hus på Oslo kommunes nettsider.

Tilgjengelighet på hvakanhjelpe.no

Tilgjengelighetserklæring

Alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Erklæringen gir deg informasjon om i hvilken grad nettsiden er universelt utformet, eventuelle brudd på krav og hvilke utfordringer det fører til for brukeren.

På uustatus.no kan du se tilgjengelighetserklæring for www.utviklingssenter.no. Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. I erklæringen redegjør vi for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. I tilgjengelighetserklæringen kan du også gi dine tilbakemeldinger om universell utforming og tilgjengelighet på hvakanhjelpe.no.

Bakgrunn for nettsiden – et utviklingsprosjekt

Nettsiden var en del av et prosjekt der målsettingen var å nå ut til publikum med lett forståelig informasjon om hvordan man kan ta i bruk hverdags- og velferdsteknologi. Prosjektet fikk tilskudd av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og ble gjennomført i 2016/2017 av Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Oslo kommune (SFF/USHT Oslo). SFF/USHT Oslo er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon, og skal bidra til å utvikle og styrke byens helse- og omsorgstjenester, og er organisert under Helseetaten i Oslo kommune. Nettsiden driftes nå videre av SFF/USHT Oslo.

Les mer om Senter for fagutvikling og forskning på Oslo kommunes nettsider. 

Almas hus i media

Nettaviser

Video