Utfordringer med fjernkontrollen?

Bilde av dame som retter fjernkontroll mot tv uten signal

Å måtte håndtere flere fjernkontroller for å kunne se på TV kan være en utfordring. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på alternativer metoder for å betjene fjernsynet.

Det enkle er ofte det beste

Du kan rett og slett feste en teip bit over de knappene du ikke bruker på fjernkontrollen. Da unngår du å komme bort i knapper som leder deg inn i uforståelige menyer. Motsatt kan du synliggjøre de knappene du bruker mest ved å feste små gummiknotter på disse.

Få alt i en fjernkontroll

Alternativ 1

Kanskje har du allerede løsningen tilgjengelig? Undersøk om fjernkontrollen til din dekoder (signalboksen) også kan betjene TV-en din. Dersom det er mulig vil du få av-og-på-knapp, volum og kanalvalg i én og samme fjernkontroll. Slik gjør du det:

Få hjelp av andre til å sette opp innstillingene på fjernkontroller.

Finn ut modellbetegnelsen på din TV og ta kontakt med din TV leverandør.

Slik finner du modellbetegnelsen på internett: Søk for eksempel på «kabel tv leverandører», eller «programmere dekoder fjernkontroll».

Alternativ 2

Erstatt dekoderen din med et kort som settes direkte inn i TV-en. Du forholder deg da kun til fjernkontrollen til TV-en din.

Slik gjør du det: Finn ut om det er mulig å sette kanalkortet rett i TV-en. Du kan sjekke på internett om TV-en din støtter et slikt kort. Dersom den gjør det kan du kontakte din kabel-TV-leverandør for å bestille kortet.

Alternativ 3

Gå til innkjøp av det som kalles universal-fjernkontroll. Disse fjernkontrollene kan styre TV, dekoder, radio og andre elektroniske enheter i huset. Kontrollene finnes også i forenklede utgaver for de som ønsker dette. Med en universal-fjernkontroll trenger du kun å forholde deg til én kontroll.

Slik gjør du det: Få gjerne hjelp til å sette opp innstillingene på universal-fjernkontrollen. Det er også viktig å sjekke at kontrollen kan styre både din TV og dekoder.

For å lese mer om universal-fjernkontroller kan du søke på internett med emneord som for eksempel: Universal fjernkontroll, enkel universal fjernkontroll, fjernkontroll for svaksynte, easy universal remote control.

Spesialtilpasset fjernkontroll

Dersom du opplever problemer med å håndtere fjernkontroller fra vanlig handel kan du få hjelp av bydelen/kommunen til installasjon og bruk. Du kan søke om å få hjelp gratis, eller med egenandel fra hjelpemiddelsentralen.

Ta kontakt med søknadskontoret i din bydel. Alternativt finnes det private tilbydere dersom du ikke får støtte fra hjelpemiddelsentralen.

Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse

Se eksempler på enkle fjernkontroller i fanen Almas hjelpemidler og kategorien «Se på tv og høre musikk».